اعضا

سرپرست و مؤسس


 
دکتر حمید
 ابریشمی مقدم


 
moghaddam[at]kntu[dot]ac[dot]ir
 صفحه شخصی
 

 دانشجویان دکتری

 
 
زینب                                                                    ناصری

مهندسی پزشکی
 
 
 
 
 
شیوا  کامکار
 ورودی 95
 هوش مصنوعی
 
sh.kamkar[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
 

رکسانا
 نمیرانیان
 ورودی 96
 مهندسی پزشکی
 
namiranian[dot]r[at]gmail[dot]com
 رزومه
 
 
 
مریم
 زنگنه
 ورودی 97
 مهندسی پزشکی
 
mary[dot]zangeneh71[at]eng[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 

دانشجویان کارشناسی ارشد

  
 
ندا
 سرداری پور
 ورودی 96
 مهندسی پزشکی
 
nedasardaripour[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
  
 
الهام
حکم آبادی
 ورودی 96
 مهندسی پزشکی
 
hokmabadi[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
 
 
سحر
رحیمی
 ورودی 96
 مهندسی پزشکی
 
sahar[dot]rahimi[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
 
لیلا
صادقی
 ورودی 96
هوش مصنوعی 
 
sadegi[dot]l[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
  

لیلی
 اکرادی
 ورودی 97
 مهندسی پزشکی
 
ekradi[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
 

مهیار
 دوست
 ورودی 97
 مهندسی پزشکی
 
mahyardoost[at]email[d]kntu[d]ac[d]ir
 رزومه
 

 

 

مهیار
 دوست
 ورودی 97
 مهندسی پزشکی
 
mahyardoost[at]email[d]kntu[d]ac[d]ir
 رزومه
 


بشری
خواجه‌پیری
 ورودی 97
مهندسی پزشکی 
 
b[dot]khajepiri[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
 

نیلوفر

دلفان

 ورودی 97
 هوش مصنوعی 
 
niloufardelfan[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه، صفحه شخصی
 
  
 
علی                                                                             کاظمی
 ورودی 98
 مهندسی پزشکی
 alikazemi[at]ieee[d]org
 رزومه
 
  

مینا برغمدی
ورودی 98
مهندسی پزشکی
mina[d]barghamadi1995[at]gmail[d]com
رزومه

 
پرتو
 شاهرودی
 ورودی 98
 هوش مصنوعی
 
partoshahroodi[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
   
 
سعید
 کلیشانی
 ورودی 98
 الکترونیک دیجیتال
 
s[dot]kelishani[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
  
دانشجویان کارشناسی

  

کیمیا
افشاری
ورودی 95
 کامپیوتر
A[d]Afshari95[at]email[d]kntu[d]ac[d]ir
رزومه، صفحه شخصی


دانشجویان سابق

 
 
دکتر فرزاد                                            ابراهیمی


 
 صفحه شخصی
 
 
 
دکتر محمد
 فروزان‌فر

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
forouzanfar[at]stanford[dot]edu
 صفحه شخصی
 
 
دکتر مهدی سعادتمند طرازجان

دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی

دکتر جواد  صفایی

دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی

دکتر کامران کاظمی

دانشگاه صنعتی شیراز
صفحه شخصی

 
علیرضا
 صدقی


 
sedghi[at]cs[dot]queensu[dot]ca
 صفحه شخصی
 
 
 
دکتر آذر
 طلوعی


 
azar[dot]tolouee[at]ryerson.ca
 صفحه شخصی
 
 

دکتر امین
دهقانی

 دانشگاه تهران
dehghani[at]ut[dot]ac[dot]ir
 


دکتر فروه
دانشورفرد

مهندسی پزشکی
f.daneshvarfard[at]ee[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
رزومه
 
فاطمه                                             عبدلی
کارشناس ارشد
هوش مصنوعی
 
 
 

 
 
مهسا
 تکاپومنش بقایی
 کارشناس ارشد
 مهندسی پزشکی 
                                                         
 رزومه
 
   
 
نفیسه                     صابری


  رزومه
 

  
 
محمدرضا
 بیات

 مهندسی پزشکی
 
m[dot]bayat[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 
 
  
 
علی                                                            فولادی وندا
کارشناس ارشد
هوش مصنوعی
 

 
 
 
صغری                                                               شرافت
کارشناس ارشد
هوش مصنوعی
 

 
 
 
کسری                                                             نظام آبادی
کارشناس ارشد
هوش مصنوعی
 kasra[at]udel[dot]edu
رزومه
 
 
 
وحید                        اسبقی
کارشناس ارشد
 
رزومه
 
 
 
 
علی اکبر
 صالح بیگدلی
 کارشناس ارشد
 هوش مصنوعی 
 
salehbigdeli[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
   
 
طیبه
 طالبی
 کارشناس ارشد
 مهندسی پزشکی
 
stalebi[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
   


نشمیل

یوسفی

کارشناس ارشد
مهدسی پزشکی
yousefi[dot]nashmil[at]gmail[dot]com
رزومه


 
احسان     نادریان
کارشناس ارشد
 مکاترونیک
e[dot]naderian[at]email[dot]kntu[dot]ac[dot]ir
 رزومه
 
  
 
دکتر راحیل                                                                              گرناوی


 
rahilgar[at]au1[dot]ibm[dot]com
 صفحه شخصی
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/18
تعداد بازدید:
4774
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.